Ogłoszenia Parafialne

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1. Dziś przypada 50 Światowy Dzień pokoju. W ręce Maryi Królowej Pokoju składamy nasze wołanie do Boga o pokój na świecie.

2. Dziś można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie lub śpiew w kościele hymnu "O Stworzycielu Duchu przyjdź" w celu uproszenia Bożej mocy na cały rok.

Święto św. Szczepana

1. Dzisiaj o godz. 12.00 Msza św. jubileuszowa małżonków.
Dodatkowa Msza św. chrzcielna o godz. 14.00 i jak zwykle wieczorna o 18.00.

2. Od jutra rozpoczniemy doroczną wizytę duszpasterską tzw. "KOLĘDĘ". Celem kolędy jest wspólna modlitwa w rodzinie, błogosławieństwo na progu Nowego Roku oraz nawiązanie bliższego kontaktu duszpasterskiego kapłanów z wiernymi. Prosimy domowników, którym obowiązki na to pozwalają, aby starali się być obecni w domu w czasie kolędy. Prosimy przygotować: krzyżyk, wodę święconą i kropidło. W okresie kolędowym w naszym kościele pod chórem, będzie naczynie z wodą świeconą. O terminie wizyty kapłana, będą zawiadamiać ministranci z odpowiednim wyprzedzeniem zostawiając informacje z datą i przybliżoną porą kolędy. Gdyby się okazało, że są przeszkody w proponowanym terminie, to można ustalić z ministrantami lub telefonicznie inną godzinę. Prosimy o wyrozumiałość na wypadek pomyłek czy niedopatrzeń ze strony ministrantów, którzy nie zawsze dobrze znają teren parafii. W razie potrzeby prosimy o udzielenie właściwej informacji. O planowanej wizycie duszpasterskiej będziemy informować także z ambony w każdą niedzielę. Prośba odnośnie ministrantów, aby nie musieli oczekiwać na zewnątrz, szczególnie gdy jest zimno.

3. Plan kolędy na najbliższe dni :
Wtorek: 27 grudnia – ul. Goździkowa; Marcika, Podmokła,Żywiecka/blok30/;
Kolejarzy, Kąpielowa,Torowa.
Środa: 28 grudnia – ul. Żywiecka 20, 22, 26, 28, 36, 38, 32, 34.
Czwartek: 29 grudnia – ul. Krośnieńska, Bieszczadzka; Dekarzy/domy/;
Dekarzy/bloki/; Żywiecka/domy/, Żywiecka blok 12
Pięciodomki.
Piątek : 30 grudnia 2011– ul. Księżycowa; Falowa, Chłodna, Tęczowa;
Nowogródzka, Na Zrębie; Huculska 4

Pełny plan Kolędy jest umieszczony TUTAJ, jest także wywieszony w gablocie kościelnej.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2016/2017

Kolęda rozpoczyna się 27 grudnia 2016 roku...

4 Niedziela Adwentu

1. Kończymy dzisiaj Adwentowe Dni Skupienia. Wyrażamy serdeczne podziękowanie Ks. Tomaszowi, który podjął się trudu prowadzenia tych dni skupienia.

2. W sobotę - Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. tylko rano o 6.30 - ostatnie Roraty.
Zapraszamy dzieci, a zwłaszcza uczestniczące we wszystkich Roratach.

Wieczorem nie będzie już żadnych nabożeństw. Okazja do spowiedzi będzie jeszcze tylko do godz. 8.30. Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wieczerzy wigilijnej. Na stole zapalmy świecę akcji Caritas "Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom". Wieczerzę rozpocznijmy od śpiewu Kolędy "Wśród nocnej ciszy..."
Następnie należy odczytać opis narodzenia Pana Jezusa wg Ewangelii św. Łukasza. Po wspólnej rodzinnej modlitwie jest czas na składanie życzeń i łamanie się opłatkiem.
Niechaj tym chwilom towarzyszy wzajemne pojednanie i życzliwość.
Po wieczerzy śpiewajmy jeszcze kolędy. Zgodnie z tradycją zachęcamy, aby w wigilię zachować abstynencję od pokarmów mięsnych.
Teksty modlitw przy stole wigilijnym zamieszczone zostały na opakowaniu opłatków.

3. Pół godziny przed pasterką modlitwa oczekiwania przy żłóbku betlejemskim.
Zapraszamy także wszystkich, którzy podjęli modlitwę Duchowej Adopcji dziecka poczętego, będzie to równocześnie zakończenie podjętych zobowiązań.
O godz. 24.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. zwana „PASTERKĄ”.
Tradycyjnie ofiary na „Pasterce” przeznaczone są na ratowanie życia nienarodzonych.

4. W kaplicy przy ul. Goryczkowej będzie także odprawiona „Pasterka” o godz. 22.00.
Z tej Mszy św. skorzystają osoby starsze, którym trudno przyjść do naszego Kościoła.