Aktualności

Modlitwa za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie

Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie potrzebują naszego wsparcia! Episkopat zachęca, by w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, 26 sierpnia, włączyć się w inicjatywę Dnia Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie.

I Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia

Ks. biskup Jan Zając, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach zapowiedział w Święto Miłosierdzia Bożego Pierwszą Ogólnopolską Pielgrzymkę Czcicieli Bożego Miłosierdzia. - Już teraz zapraszam Was na pielgrzymkę czcicieli Bożego Miłosierdzia. Odbędzie się 17 sierpnia 2014 roku, w dwunastą rocznicę konsekracji Bazyliki i zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu przez Jana Pawła II.

Z rodziną nie tylko na zdjęciu

„Z rodziną nie tylko na zdjęciu” to temat przewodni najnowszego wydania „Głosu Ojca Pio” [88/4/2014]. Autorzy obalają mit, jakoby rodzina była ciężarem. Cezary Sękalski pisze: „Z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu – z pewnością nie raz słyszeliśmy to pesymistyczne porzekadło. A jednak wiele osób w założeniu rodziny upatruje swoją drogę do szczęścia”… Potwierdza to Alina Sikorska w swoim świadectwie o byciu matką pięciorga dzieci: „Bycie mamą daje mi ogromną siłę. Z każdym dzieckiem pomnażam ją, by pokonywać przeciwności, których w życiu jest bez liku. Każda kolejna ciąża, każdy kolejny poród, budują we mnie przekonanie, że jestem silna, bo oto pokonałam ogromną słabość, przeszłam niejako przez śmierć, ale wzięłam udział w dziele stwarzania świata”.

XXXIV Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę

XXXIV Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę, organizowana w podziękowaniu za kanonizację św. Jana Pawła II, w pierwszym roku przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

Nowy Prymas Polski - arcybiskup Wojciech Polak

Arcybiskupem najstarszej w Polsce metropolii w Gnieźnie został jeden z najmłodszych biskupów w polskim Episkopacie – bp Wojciech Polak. Jako kustosz relikwii św. Wojciecha, noszący tytuł prymasa Polski, zachowuje on honorowe pierwszeństwo pośród biskupów.

My, ochrzczeni Duchem Świętym

Najnowszy numer „Głosu Ojca Pio” [87/3/2014] zachęca do powierzenia swojego życia Duchowi Świętemu. Biskup Andrzej Siemieniewski, profesor teologii duchowości, w rozmowie z Cezarym Sękalskim przypomina o obietnicy Syna Bożego przemieniającej chrześcijaństwo z obciążającego trudu w uskrzydlające zaproszenie. Wskazuje, że to darowana moc z wysoka pozwala nam w pełni odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, o czym często zapominamy. Biskup mówi też o przemianie, jaka dokonała się w jego życiu dzięki pogłębieniu relacji z Duchem Świętym.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka do Polaków

Drodzy rodacy Błogosławionego Jana Pawła II!

Bliska już jest kanonizacja tego wielkiego człowieka i papieża, który przeszedł do historii jako Jan Paweł II. Cieszę się, że zostałem powołany do ogłoszenia jego świętości w najbliższą Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na zakończenie oktawy Wielkanocnej. Jestem wdzięczny Janowi Pawłowi II, podobnie jak wszyscy członkowie Ludu Bożego, za jego niestrudzoną posługę, jego przewodnictwo duchowe, za to, że wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie wiary i za jego niezwykłe świadectwo świętości.

Iskra została przekazana

30 marca 2014 roku w czasie Mszy św. o godz. 10 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach została przekazana Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia. Specjalny lampion jako pierwszy odebrał prezydent RP Bronisław Komorowski. Obok służb medycznych, policji, wojska, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Caritas Polska, zakonów, organizacji harcerskich i mediów oraz grup młodzieżowych lampiony otrzymali delegaci wszystkich diecezji.

BDB -> Bilet dla Brata

Dla wielu młodych ludzi z krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia ŚDM w Krakowie, to najbardziej dostępne z dotychczasowych spotkań młodzieży – choć wciąż nieosiągalne z przyczyn finansowych. Dla Polaków, to niepowtarzalna możliwość pomocy młodzieży ze Wschodu w zrealizowaniu marzenia o udziale w Światowych Dniach Młodzieży. Właśnie dlatego powstał  BILET DLA BRATA - DZIEŁO POMOCY PIELGRZYMOM ZE WSCHODU.

Zakon Rycerzy Kolumba zaprasza na bezpłatne Pole Pielgrzymkowe w Rzymie podczas kanonizacji Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII

Zakon Rycerzy Kolumba z wielką radością powiadamia, że w czasie kanonizacji Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII, Rycerze Kolumba bezpłatnie udostępnią pielgrzymom z Polski boisko sportowe w Rzymie, gdzie pielgrzymi mogą przenocować pod swoimi namiotami.

Nowy "Głos Ojca Pio"

O tym, że świętość jest na wyciągnięcie ręki, pokazuje najnowszy numer „Głosu Ojca Pio”. Wystarczy spojrzeć na sylwetki dwóch papieży, na kanonizację których właśnie oczkujemy: zarówno Jan XXIII, jak i Jan Paweł II pochodzili ze zwyczajnych rodzin, co nie powstrzymało ich w rozwoju wewnętrznym i wspięciu się na wyżyny człowieczeństwa. Później już jako przewodnicy Kościoła zdobytą wiedzę życiową przekazywali innym ludziom na całym świecie. Do dzisiaj żywe są i często wspominane orędzia Jana Pawła II do młodych – o czym przeczytamy w artykule-świadectwie Jadwigi Zięby. Wątek „budzenia duszy” przez papieża Polaka kontynuuje Juliusz Pyrek OFMCap, pokazując, jak papieskie słowa odmieniły jego życie, ale też znacząco wpłynęły na losy naszego kraju. Ponadto w numerze przeczytamy o kontrowersjach wokół najnowszej książki z zapiskami papieża, które nie zostały zniszczone zgodnie z jego wolą, a także o niezwykłej znajomości z Ojcem Pio.

Papieski list do rodzin przed Synodem

Specjalnym listem Papież zachęca wszystkie rodziny, by modliły się za nadzwyczajne zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów, planowane na październik b.r. Jego tematem są bowiem „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji”. 

Orędzie papieskie na XXII Światowy Dzień Chorego

"Wiara i miłosierdzie: «My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3, 16)

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży w 2014 roku

XXIX Światowy Dzień Młodzieży będzie obchodzony w Kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 roku. Podczas rzymskich obchodów polska młodzież na placu św. Piotra otrzyma z rąk papieża Franciszka Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani.

Papieskie orędzie na Wielki Post: jałmużna musi zaboleć

Chrystus „będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”. Do tych słów św. Pawła (2 Kor 8, 9) nawiązuje Papież w zaprezentowanym dziś w Watykanie orędziu na tegoroczny Wielki Post. „Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumieniu ewangelicznym?” – zapytuje Franciszek. Wskazuje na „styl Bożego działania”, przypominając, że „Bóg nie objawia się pod postaciami światowej potęgi i bogactwa, ale słabości i ubóstwa”. Ojciec Święty odnosi się tu do tajemnicy Wcielenia: „źródłem tego wszystkiego jest Boża miłość, miłość, która jest łaską, ofiarnością, pragnieniem bliskości, i która nie waha się poświęcić i złożyć w darze samej siebie dla dobra umiłowanych stworzeń. Kochać znaczy dzielić we wszystkim los istoty kochanej”.