Ksiądz Dr Marian Półchłopek

Urodzony w 1965 roku w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1992, wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II.

Ksiądz Marian mieszka na terenie naszej parafii i pomaga w duszpasterstwie.