Ksiądz Filip Badurski - wikary

Ks. Filip Badurski urodził się w Krakowie w 1963 roku.

Pochodzi z parafii św. Floriana w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1989 r. Pracował w parafiach: Pisarzowice, Jaworzno, Jaworzno os. Stałe, Chrzanów, Kraków Mistrzejowice.

Od 1 września 2012 do 28 sierpnia 2013 roku pełnił funkcję wikariusza w parafii M. B. Zwycięskiej w Borku Fałęckim.