Ksiądz Emil Furtak - kapelan Domu Matki i Dziecka

Ks. Emil Furtak urodził się 6 stycznia 1963 roku. Święcenia Kapłańskie otrzymał 21 maja 1989 r. Pierwsza parafia była w Andrychowie - św. Stanisława.

W latach 1991-1993 pracował w parafii św. Judy Tadeusza w Nowej Hucie, w 1993-1998 w Radiu Mariackim (później Plus, obecnie Vox).

W tym okresie wyjeżdżał do Anglii i Włoch w celach duszpastersko-językowych oraz studiował pół roku w Jerozolimie, a następnie w Anglii na Uniwersytecie w Cambrige (filozofia nauki). 15 czerwca 2000 roku obronił doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej „Funkcja modeli w poznaniu Boga”.

Od 1998 do 2004 roku pracował we Włoszech.
Od roku 2005 pracuje w Caritas Archidiecezji Krakowskiej jako kapelan Domu Matki i Dziecka oraz Domu dla ofiar przemocy w rodzinie.
Dodatkowo prowadzi pielgrzymki do Ziemi Świętej współpracując z Franciszkańskim Komisariatem Ziemi Świetej w Krakowie.

 

Zdjecia z pustyni Wadi Rum


Rzeka Jordan


Przy ołtarzu na Górze Nebo, skąd Mojżesz widział Ziemię Obiecaną


Zachód słońca nad Jerozolima widziany z Góry Oliwnej