Posłaniec Zwycięskiej

Gazetka parafialna "Posłaniec Zwycięskiej" ukazywała się od grudnia 1996 do 2012 roku.

Przy współpracy parafian założył ją ks. Czesław Sandecki. W szczególny sposób w redagowanie pisma włączył się pan Tadeusz Schuster, który był redaktorem technicznym. „Posłaniec” ukazywał się kilka razy do roku – w Wielkim Poście, w okresie Wielkanocy, przed wakacjami, na początku roku szkolnego, a także w czasie Adwentowo-Bożonarodzeniowym. Pojawiały się również wydania specjalne z okazji różnych rocznic i uroczystości. W każdym numerze śledzić można było bieżące wydarzenia parafialne, a także przeczytać szereg artykułów o rodzinie, o życiu duchowym pisanych zarówno przez księży jak i parafian. Było też miejsce na humor w wydaniu parafialnym, do którego załączane były zdjęcia, wywiady i informacje, których nie znajdzie się w pismach ogólnopolskich. Osobne działy poświęcone były dzieciom i młodzieży. Różnorodne były również cykle – właściwie każdy w piśmie mógł znaleźć coś dla siebie. „Posłaniec” miał charakter lokalny, ale otwierał się również na wiele ciekawych tematów, o których warto pisać. W piśmie swój dział miała również parafia z Klin Borkowskich. Wydawanych było około 500 egzemplarzy pisma. 

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy archiwum „Posłańca Zwycięskiej” do ściągnięcia. 

Kliknij aby powiększyć!
Redakcja i osoby współtworzące "Posłańca Zwycięskiej"
na jubileuszowym spotkaniu z okazji 10-lecia gazetki parafialnej

Zobacz również Monografię bibliograficzną Posłańca Zwycięskiej.


Redakcja

Archiwum Posłańca Zwycięskiej