Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

1. Dzisiaj rozpoczyna się Wielki Tydzień, czas szczególnego rozważania męki i śmierci Chrystusa Pana. Poświęcenie palm przed Mszą św. o godz. 12:00.

5 Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś Msze św. jak w każdą niedzielę; kościół 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00, kaplica 8:00, 11:00, 16:30. Zgodnie z dekretami i zarządzeniami władz państwowych nie odprawiamy nabożeństw wielkopostnych nadal w kościołach. Zachęcamy do modlitwy tekstami Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej w gronie rodziny Odwołana jest także dzisiejsza, parafialna DROGA KRZYŻOWA ulicam Parafii.

2. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy św. dla wszystkich wiernych. A to oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęca także do skorzystania z możliwości, jaka dają przepisy Kościoła, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Przypomina również, aby znak pokoju przekazywać przez skinięcie głowy, bez podawania ręki. W kościołach na Mszy św. zarówno w niedziele, jak i w tygodniu uczestniczyć może maksymalnie 5 osób (oprócz sprawujących posługę). Pierwszeństwo w uczestnictwie mają osoby, które zamówiły w danym terminie Mszę św. Wejście główne kościoła jest otwarte przez cały dzień. Zabezpieczone kratą. Można wejść na indywidualną modlitwę bez ograniczeń. Zachęcamy!

4 Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzisiaj niedziela „Laetare” – radujcie się.

2. W środę 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. Podejmujemy w tym dniu Duchową Adopcję Dziecka poczętego. Można tę modlitwę rozpocząć prywatnie, a później uzupełnimy ją, gdy będzie taka możliwość.

Ważne informacje!

Drodzy Parafianie!

W tym trudnym czasie zagrożenia kierujmy się wiarą, miłością bliźniego oraz roztropnością.

1. Usilnie zachęcamy wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.

2. Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Arcybiskup Metropolita Krakowski udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br., apelujemy do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary oraz grzechem, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.

3 Niedziela Wielkiego Postu

1. Msze św. dzisiaj jak w niedziele pod warunkiem nie większej ilości uczestników niż 50 osób, według postanowień i zaleceń Organów państwowych i Episkopatu. Szczegóły w Dekrecie Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i informacjach parafialnych odczytanych na początku Mszy św. Wszystkie te dokumenty (dekret poniżej) zostały umieszczone na parafialnej stronie internetowej oraz wywieszone w gablotach na ścianie wieży przed wejściem do kościoła.

2. W tygodniu codziennie odprawiamy Msze św. w zamówionych intencjach. Prosimy usilnie, aby w nich uczestniczyli Ci którzy zamówili intencję w danym dniu. Oczywiście w liczbie nie większej niż 50 osób.

2 Niedziela Wielkiego Postu

 

1. Dzisiaj w kościele GORZKIE ŻALE o 17:00. Msza św. wieczorna o 18:00. W kaplicy przy ul. Goryczkowej GORZKIE ŻALE o godz. 16:00 i zaraz po zakończeniu nabożeństwa Msza św.

2. W kościele DROGA KRZYŻOWA dzisiaj o godz. 16:00.

1 Niedziela Wielkiego Postu

 

1. Dziś zakończenie parafialnych rekolekcji wielkopostnych. Na każdej Mszy św. błogosławieństwo rekolekcyjne. Dziękujemy serdecznie O. Leszkowi oblatowi z Poznania za przeprowadzenie rekolekcji.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

26.02. – 1. 03. 2020 r.

Parafia Matki Bożej Zwycięskiej Kraków – Borek Fałęcki