Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W Imię Boże pragniemy rozpocząć nowy 2021 rok. Ten nieznany nam jeszcze czas zawierzamy dobremu Bogu przez ręce Maryi – Świętej Bożej Rodzicielki. Chcemy    Ją prosić, by wypraszała nam wszelkie Boże dary i łaski oraz Jego błogosławieństwo. Słowa Aaronowego błogosławieństwa czynimy noworocznymi życzeniami dla całej parafialnej wspólnoty: „Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech Was obdarzy pokojem”.

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Dzisiejsze święto św. Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.

Święto Świętego Szczepana

Trwamy w oktawie uroczystości Narodzenia Pańskiego. Niech radość z przyjścia  na świat Zbawiciela towarzyszy nam nieustannie, zwłaszcza przez dni oktawy, która potrwa do 1 stycznia. Zapraszamy każdego dnia na spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Dziś w uroczysty sposób świętujemy tajemnicę przyjścia Boga na świat – tajemnicę Jego wcielenia, które jest początkiem naszego zbawienia. Pozwólmy zatem, aby Pan Bóg ze swoją miłością rodził się nieustannie w naszych sercach, przemieniał je, a nam błogosławił i udzielał wszelkich potrzebnych darów.

Jutro drugi dzień Świąt. Święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Msze Święte w porządku niedzielnym. Dodatkowa Msza św. o godz. 14:00, w kaplicy o 9:30.Naszą materialną ofiarą wesprzemy katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

4 Niedziela Adwentu

Dziś czwarta niedziela Adwentu. Roraty od poniedziałku do  środy  o godz. 18:00,    w czwartek  o godz. 8:00. /Rozdanie nagród dla dzieci w środę /.

W czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia – dzień szczególny wieczerzy wigilijnej, wspólnej modlitwy, dzielenia się opłatkiem, składania sobie życzeń - dzień pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach i radosnego wspólnego kolędowania. 

Pasterka z niespodziankami o godz. 24:00. W kaplicy św. Teresy o godz. 22:00. Taca z pasterki przeznaczona będzie na fundusz Obrony Życia SOS.

Akatyst – hymn z V-VI wieku śpiewany na cześć Bogarodzicy przed Pasterką o godz. 23.40.

3 Niedziela Adwentu

Dzisiejsza niedziela w liturgii Kościoła to niedziela „gaudete”- radości, że Pan jest blisko, że przychodzi, by nam udzielać swoich darów i łask.

Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty o godz. 8:00. W kaplicy św. Teresy w środy o godz. 17:00.

2 Niedziela Adwentu

Dziś pierwsza niedziela miesiąca, po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty o godz. 8:00. W kaplicy   św. Teresy w środy o godz. 17:00.

1 Niedziela Adwentu

Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny -  Adwent - czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana na końcu czasów, a zarazem czas przygotowania na Święta Bożego Narodzenia.

Roraty od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, w soboty o godz. 8:00. W kaplicy św. Teresy w środy o godz. 17:00. W czasie pandemii dzieci, dorośli mogą uczestniczyć w Mszach roratnich za pośrednictwem transmisji internetowej z naszej świątyni. Dzieci, które będą uczestniczyć w roratach w kościele zachęcamy do przynoszenia lampionów oraz serduszek z „dobrym uczynkiem”. Tradycyjnie będziemy losować figurki: Pana Jezusa i Maryi.