29 marca 2018, Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej


FOT. Kamil Główczak