Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W Imię Boże pragniemy rozpocząć nowy 2021 rok. Ten nieznany nam jeszcze czas zawierzamy dobremu Bogu przez ręce Maryi – Świętej Bożej Rodzicielki. Chcemy    Ją prosić, by wypraszała nam wszelkie Boże dary i łaski oraz Jego błogosławieństwo. Słowa Aaronowego błogosławieństwa czynimy noworocznymi życzeniami dla całej parafialnej wspólnoty: „Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech Was obdarzy pokojem”.

Dzisiaj obchodzimy również Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Niech modlitwa o pokój na świecie, w naszej parafii i w naszych rodzinach towarzyszy nam każdego dnia. Poza modlitwą spróbujmy nieść wszędzie przebaczenie, pojednanie, zgodę, dobroć i miłość.

Parafialny kalendarz na szczęśliwe, błogosławione dni Nowego Roku prosimy zabrać ze stolika  pod chórem.

WSZYSTKIM ZA WSZELKIE DOBRO, które stało się udziałem całej parafii w minionym roku mówimy Bóg zapłać.

Niech  dobry Bóg opromienia każdy dzień swoją łaską i błogosławieństwem.